کارگاه نقشه کشی


گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: کارگاه نقشه کشی
نام سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

آموزش رسم و طراحی صنعتی و آشنایی با مبانی آن

kargah_9-1.jpg