کارگاه موتور


گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: کارگاه موتور
نام سرپرست: گروه مهندسی بیوسیستم
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: در این کارگاه تعدادی موتور به همراه قطعات جداگانه از موتور و بورد الکترونیکی از سیستم های مختلف موتور موجود می باشد.

kargah_2.jpg

kargah_1.jpg