کارمند نمونه دانشکده کشاورزی در خرداد ماه 1396

02 Jul 2017
کد خبر : 6403633
تعداد بازدید : 56

سرکار خانم پروانه منتظری کارمند دبیرخانه از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در خرداد ماه 1396 معرفی و توسط هیات رئیسه دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند.

سرکار خانم پروانه منتظری کارمند دبیرخانه از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در خرداد ماه 1396 معرفی و توسط هیات رئیسه دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند. دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک، برای ایشان توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی و انجام کارا و موثر وظایف و امور محوله دانشکده را آرزو می نماید.