کارمندان گروه های آموزشی


سید علی حسینی سیر
- کارشناس آموزشی -
تحصیلات : دکتری تخصصی

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
حسین گرجی پور
- کارشناس آموزشی گروه بیوسیستم -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
گلایه یوسفی
- کارشناس گروه خاکشناسی -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : Golayeh.yousefi@gmail.com

تلفن : 34425204-081


داخلی : 266
موسی اکبری پارسا
- کارشناس گروه آموزشی مهندسی آب -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : Makbariparsa@yahoo.com

تلفن :


داخلی : 269
بهزاد مهرشاد
- کارشناس آموزشی گروه زراعت و اصلاح نباتات -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
علیرضا شاهبداغلو
- کارشناس گروه باغبانی -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : Alireza_Shahbodaghlo@yahoo.com

تلفن : 34425401-081


داخلی : 326
مهدی صفری
- کارشناس آموزشی گروه علوم دامی -
تحصیلات : دانشجوی فوق لیسانس

ایمیل : M.Safari1382@yahoo.com

تلفن :


داخلی : 205
پریسا استاد احمدی
- کارشناس آموزشی گروه بیوتکنولوژی -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : Pariostad@yahoo.com

تلفن :


داخلی : 268
طاهره حسن طهرانی
- کارشناسی آموزشی گروه مهندسی آب -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل : Bhasantehrani@yaoo.com

تلفن :


داخلی : 423