کارمندان حوزه پژوهشی


راحله محمودی
- کارشناس آموزشی- پژوهشی -
تحصیلات : فوق لیسانس

ایمیل : Rahele.mahmoudi@yahoo.com

تلفن :


داخلی : 222
زهرا منتظرالقائم
- کارشناس مسئول کتابداری -
تحصیلات : لیسانس

ایمیل : z.ghaem@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی : 273
فاطمه شیرزاد
- کتابدار -
تحصیلات : دیپلم

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 273