فعالیت دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی در آبان ماه 96

11 Nov 2017
کد خبر : 6403093
تعداد بازدید : 42

فعالیت دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی در آبان ماه 96

دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی در راستای اهداف خود برای ایجاد تعاملات علمی کاربردی و ارتباط بیشتر دانشکده با صنعت و کشاورزی، برنامه های متعددی را در سال تحصیلی جدید در نظر گرفته است. در همین راستا در آبان ماه سال جاری جلسات متعددی با دستگاههای دولتی و بخش خصوصی مرتبط با فعالیت های دانشکده کشاورزی و با هدف گسترش همکاری های علمی مشترک، تعریف پروژه های تحقیقاتی و برگزاری همایش های کاربردی در دانشکده کشاورزی برگزار گردید. اهم جلسات برگزار شده در آبان ماه سال جاری عبارتند از:

-  نشست بررسی پروژه تحقیقاتی مشترک بین اساتید دانشکده و شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(اداره کل استان همدان) با حضور مدیر کل و کارشناسان(پروژه های کشاورزی و منابع طبیعی) در تاریخ 16/8/96

- جلسه با معاونین سازمان جهاد کشاورزی پیرامون برگزاری همایش کاربردی نحوه مبازره بیولوژیک با آفت کرم خراط در تاریخ 17/8/96

-جلسه با رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی، رئیس پژوهشکده شیمی گیاهی دانشگاه بوعلی سینا و اساتید دانشکده پیرامون همکاری های آزمایشگاهی درتاریخ  14/8/96

- جلسه با مدیر کل و کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان پیرامون فعالیت های مشترک و انعقاد  تفاهم نامه همکاری در تاریخ 21/8/96

-نشست پیش رویداد فناوری های نوین در کشاورزی و صنایع غذایی در تاریخ  10/8/96