عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی معاون اداری مالی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی شد.

23 May 2017
کد خبر : 6403693
تعداد بازدید : 1

آقای دکتر جعفر امیری پریان عضو محترم هیات علمی گروه بیوسیستم دانشکده کشاورزی در روز سه شنبه دوم خرداد ماه سال جاری بعنوان معاون اداری مالی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی منصوب گردید.

آقای دکتر جعفر امیری پریان عضو محترم هیات علمی گروه بیوسیستم دانشکده کشاورزی در روز سه شنبه دوم خرداد ماه سال جاری بعنوان معاون اداری مالی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی منصوب گردید. مجموعه مدیریت، اساتید و کارکنان دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک خدمت این عضو محترم هیات علمی دانشکده، برای ایشان در سمت جدید توفیق روز افزون مسئلت می نماید.