شرح وظایف

23 Aug 2014
کد خبر : 6405383
تعداد بازدید : 6

     بررسی دقیق آیین نامه های مربوط به حوزه تحصیلات تکمیلی و ارجاع و ابلاغ آن به افراد ذینفع؛

     تشکیل جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده به صورت هفتگی؛

     همراهی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ابتدای ورود تا دفاع از پایان نامه/ رساله؛
 

      طرح و تصويب پيشنهاد پايان نامه‌ هاي كارشناسي ارشد و رساله‌ هاي دكتري؛
 

      پيگيري و ارجاع مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه؛

      بازنگري آيين نامه‌ها و بررسي مشكلات مربوطه به منظور ارایه نظريات دانشكده به تحصيلات تكميلي دانشگاه؛
 

     بررسي درخواست‌ هاي مربوط به تغيير يا اصلاح عنوان پايان نامه ‌ها يا رساله ‌هاي دكتري و طرح و تصويب در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده؛

     بررسی و تأیید اطلاعات پروپوزال‌ ها، پایان نامه ها در سامانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛

     بررسی قالب پایان نامه ها و رساله های دکتری از حیث تطابق با فرمت مصوب دانشگاه؛

     هماهنگي براي ارايه دروس تحصيلات تكميلي و همكاري با اداره آموزش دانشكده براي برنامه­ ريزي؛

     برگزاري آزمون‌هاي جامع دوره دكتري؛

     هماهنگي براي برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه های كارشناسي ارشد و رساله دكتري؛

     برگزاري مصاحبه‌ هاي آزمون دكتري تخصصي و جمع‌ بندي نهايي امتياز افراد واجد شرايط ورود به دوره؛

     بررسي و پيگيري گشايش دروس جديد در دوره ‌هاي تحصيلات تكميلي؛

     بررسي و پيگيري رشته‌ هاي جديد در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري؛

     بررسی دقیق آیین نامه های مربوط به حوزه تحصیلات تکمیلی و ارجاع و ابلاغ آن به افراد ذینفع؛

     تشکیل جلسات شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده به صورت هفتگی؛

     همراهی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ابتدای ورود تا دفاع از پایان نامه/ رساله؛

     طرح و تصويب پيشنهاد پايان نامه‌ هاي كارشناسي ارشد و رساله‌ هاي دكتري؛

     پيگيري و ارجاع مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه؛

     بازنگري آيين نامه‌ها و بررسي مشكلات مربوطه به منظور ارایه نظريات دانشكده به تحصيلات تكميلي دانشگاه؛

     بررسي درخواست‌ هاي مربوط به تغيير يا اصلاح عنوان پايان نامه ‌ها يا رساله ‌هاي دكتري و طرح و تصويب در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده؛

     بررسی و تأیید اطلاعات پروپوزال‌ ها، پایان نامه ها در سامانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛

     بررسی قالب پایان نامه ها و رساله های دکتری از حیث تطابق با فرمت مصوب دانشگاه؛

     هماهنگي براي ارايه دروس تحصيلات تكميلي و همكاري با اداره آموزش دانشكده براي برنامه ­ريزي؛

     برگزاري آزمون‌هاي جامع دوره دكتري؛

     هماهنگي براي برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه های كارشناسي ارشد و رساله دكتري؛
 

     برگزاري مصاحبه‌ هاي آزمون دكتري تخصصي و جمع‌ بندي نهايي امتياز افراد واجد شرايط ورود به دوره؛
 

     بررسي و پيگيري گشايش دروس جديد در دوره ‌هاي تحصيلات تكميلي؛

     بررسي و پيگيري رشته‌ هاي جديد در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري.