سمینار کارشناسی ارشد خانم: "شبنم باقرزاده" با موضوع «تاثیر روابط قارچهای میکوریزبا گیاهان روی پاتوژنهای خاکزاد»

01 Jan 2016
کد خبر : 6404628
تعداد بازدید : 76

موضوع: تاثیر روابط قارچهای میکوریزبا گیاهان روی پاتوژنهای خاکزاد استاد راهنما: آقای دکترسلیمانی پژوهشگر: خانم شبنم باقرزاده مکان: کلاس A4 تاریخ ارائه سمینار: شنبه 94/11/17 ساعت: 12:30 الی 13:30

موضوع: تاثیر روابط قارچهای میکوریزبا گیاهان روی پاتوژنهای خاکزاد

استاد راهنما: آقای دکترسلیمانی

پژوهشگر: خانم شبنم باقرزاده

مکان: کلاس A4

تاریخ ارائه سمینار: شنبه  94/11/17 ساعت: 12:30 الی 13:30