سمینار کارشناسی ارشد آقای: "مجتبی شیرین آبادی" با موضوع "اثر کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت حبوبات"

01 Jan 2016
کد خبر : 6404772
تعداد بازدید : 52

موضوع: اثر کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت حبوبات استاد راهنما: آقای دکتر ابوطالبیان دانشجو: آقای مجتبی شیرین آبادی زمان: چهارشنبه 94/11/07 ساعت: 9 الی 10

موضوع: اثر کودهای زیستی بر کمیت و کیفیت حبوبات

استاد راهنما: آقای دکتر ابوطالبیان

دانشجو: آقای مجتبی شیرین آبادی

زمان: چهارشنبه 94/11/07

ساعت: 9 الی 10