جلسه دفاع از پایان­ نامه خانم فریبا احمدی دهرشید

06 Jan 2017
کد خبر : 6404075
تعداد بازدید : 18

جلسه دفاع از پایان­ نامه خانم فریبا احمدی دهرشید دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی آب - گرایش سازه های آبی روز شنبه مورخ 18/10/95 ساعت 16 در محل دانشکده کشاورزی تحت راهنمایی آقای دکتر سعید گوهری برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان­ نامه خانم فریبا احمدی دهرشید

 دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی آب - گرایش  سازه های آبی  

روز  شنبه  مورخ 18/10/95 

  ساعت 16  

  در محل   دانشکده  کشاورزی  تحت راهنمایی آقای دکتر سعید گوهری برگزار می گردد.