جلسه دفاع آقای محتشم قادرمرزی

14 Jul 2017
کد خبر : 6403478
تعداد بازدید : 42

جلسه دفاع آقای محتشم قادرمرزی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری

جلسه دفاع آقای محتشم قادرمرزی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذریبا عنوان پایان نامه مقایسه روش های برنامه ریزی پویای قطعی و الگوریتم کرم شبتاپ در مدیریت بهره برداری از مخازن سدها به تاریخ 96/04/26 ساعت 10 در سالن جلسات برگزار می گردد.