جشنواره فن آفرین شیخ بهایی

21 Oct 2016
کد خبر : 6404316
تعداد بازدید : 32

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزاری سیزدهمین جشنواره فن آفرین شیخ بهایی و سومین دوره المپیاد طرح کسب و کار دانشجویی را در چندین بخش در دست اجرا دارد.

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزاری سیزدهمین جشنواره فن آفرین شیخ بهایی و سومین دوره المپیاد طرح کسب و کار دانشجویی را در چندین بخش در دست اجرا دارد . متقاضیان حضور در بخش های مختلف این جشنواره می توانند تا تاریخ 95/08/15 جهت ثبت نام و بارگذاری فرم " طرح کسب و کار " به سایت اینترنتی به آدرس www.shtf.ir مراجعه نمایند.