برگزاری جلسه هماهنگی دبیران و مشاوران انجمن های علمی

23 Apr 2018
کد خبر : 6402927
تعداد بازدید : 81

برگزاری جلسه هماهنگی دبیران و مشاوران انجمن های علمی

اولین جلسه هماهنگی دبیران و مشاوران انجمن های علمی دانشکده کشاورزی در سال ۹۷ روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه با حضور ریاست محترم دانشکده و مدیر دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی در محل سالن جلسات دفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید. در ابتدای جلسه دکتر بلالی با اشاره به برنامه ها و عملکرد انجمن های علمی در سال گذشته بر نقش موثر دبیران انجمن های علمی در ایجاد پویایی و نشاط در بین دانشجویان تاکید کردند. در ادامه دبیران و مشاوران انجمن های علمی به طرح دیدگاه های خود پرداخته و پیشنهاداتی را در راستای بهبود فعالیت های آتی انجمن های علمی مطرح نمودند. در پایان مقرر شد دبیران و مشاوران انجمن ها در اسرع وقت برنامه فعالیت های خود را به صورت تخصصی و هدفمند تهیه و در جلسه آتی ارائه نمایند.