بازدید هیات رئیسه دانشکده کشاورزی از مرکز رشد پارک علم و فناوری استان همدان

18 Jun 2017
کد خبر : 6403663
تعداد بازدید : 61

هیات رئیسه دانشکده کشاورزی از مرکز رشد واحد های فناور پارک علم و فناوری استان همدان بازدید نمودند.

در راستای ایجاد ارتباط علمی و فناوری بیشتر دانشکده کشاورزی با شرکت ها و نخبگان بخش کشاورزی و انتقال و دریافت تجربیات موفق، هیات رئیسه دانشکده کشاورزی  از مرکز رشد واحد های فناور پارک علم و فناوری استان همدان بازدید نمودند. در این بازدید که در روز شنبه مورخه 27/3/96 صورت پذیرفت پیشنهاداتی در جهت افزایش تعاملات اساتید و دانشجویان دانشکده کشاورزی و مراکز رشد پارک علم و فناوری استان همدان و هدایت دانشجویان به سمت این نوع مراکز مطرح گردید.