بازدید مدیران مجموعه صنایع غذایی سحر همدان از پتانسیل های تحقیقاتی و امکانات آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی

06 May 2018
کد خبر : 6402897
تعداد بازدید : 67

بازدید مدیران مجموعه صنایع غذایی سحر همدان از پتانسیل های تحقیقاتی و امکانات آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی

در راستای سیاست های کلی دانشگاه در خصوص توسعه ارتباط با صنعت، کشاورزی و جامعه، هیاتی متشکل از مدیران و کارشناسان بخش های مختلف این شرکت صنایع غذایی سحر از امکانات آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه های گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی بازدید نمودند. در ابتدای این دیدار دکتر بلالی با اشاره به عزم جدی دانشگاه برای ورود به عرصه صنعت و حل مشکلات جامعه از حسن نیت و تعامل سازنده مدیران مجموعه سحر با دانشکده کشاورزی ابراز خرسندی نمودند. در ادامه و پس از تاکید بر لزوم تداوم و تعمیق ارتباط فیمابین از سوی مدیران شرکت و اساتید دانشگاه، حاضران در جلسه به بازدید از تجهیزات آزمایشگاه مرکزی و امکانات تخصصی آزمایشگاه های دانشکده کشاورزی پرداختند. در این بازدید که بیش از دو ساعت به طول انجامید؛ بخشی از توانمندی های آزمایشگاهی و زمینه های تخصصی مرتبط با نیازهای مجموعه صنایع غذایی سحر همدان با توضیحات تعدادی از اساتید دانشکده معرفی گردید.