انتخاب آقای طیب بیگری به عنوان کارمند نمونه دانشکده در اردیبهشت ماه 1396

24 Jun 2017
کد خبر : 6403648
تعداد بازدید : 48

آقای طیب بیگلری مسئول سایت کارشناسی ارشد دانشکده از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در اردیبهشت ماه 1396 معرفی شد.

آقای طیب بیگلری مسئول سایت کارشناسی ارشد دانشکده از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در اردیبهشت ماه 1396 معرفی و در جلسه ای با حضور هیات رئیسه دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند. مجموعه دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک، برای ایشان توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی و انجام کارا و موثر وظایف و امور محوله دانشکده را آرزو می نماید.