دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 2,746 نتیجه
از 138
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصلاح گیاهان زینتی 2223215 2 کارشناسی ارشد علوم باغبانی 01 داود عسگری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
اصلاح و فناوری بذر گیاهان باغبانی 2223144 3 کارشناسی علوم باغبانی 02 فرشاد دشتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
اصلاح و فناوری بذر گیاهان باغبانی 2223144 3 کارشناسی علوم باغبانی 01 فرشاد دشتی هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
اصول آموزش بزرگسالان 2214303 2 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 یاسر محمدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
اصول ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 2214299 3 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 حشمت اله سعدی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/18 (08:30 - 10:30)
اصول قرنطینه گیاهی 2220330 2 کارشناسی گیاه پزشکی 01 بابک ظهیری هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/02 (08:30 - 10:30)
اصول مدیریت آفات گیاهی 2220302 2 کارشناسی گیاه پزشکی 01 بابک ظهیری هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:30)
اصول مدیریت بیماریهای گیاهی 2220303 2 کارشناسی گیاه پزشکی 01 جلال سلطانی نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (10:30 - 12:30)
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب 2224390 3 کارشناسی مهندسی آب 01 امید بهمنی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (10:30 - 12:30)
اصول و روشهای ازدیاد گیاهان 2223141 3 کارشناسی علوم باغبانی 02 حسن ساری خانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
اصول و روشهای ازدیاد گیاهان 2223141 3 کارشناسی علوم باغبانی 01 حسن ساری خانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
اصول و طراحی پمپها 2222494 3 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 بهداد شدیدی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
آفات مهم گیاهان باغبانی 2223132 3 کارشناسی علوم باغبانی 01 حسین مددی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
آفات مهم گیاهان باغبانی 2223132 3 کارشناسی علوم باغبانی 02 حسین مددی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:00 - 10:00)
اقتصاد خرد تکمیلی 2214177 3 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 مصطفی بنی اسدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/18 (08:30 - 10:30)
اقتصاد سنجی1 2214193 3 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 مصطفی بنی اسدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:30)
اقتصاد کشاورزی 2214336 3 کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی 01 مصطفی بنی اسدی هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:30)
اقتصاد کلان تکمیلی 2214194 3 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 حمید بلالی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00)
اقتصاد محیط زیست 2214179 3 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 01 حمید بلالی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
اقتصاد مهندسی 2222186 2 کارشناسی مهندسی بیوسیستم 01 حمید بلالی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 2,746 نتیجه
از 138