اساتید دانشکده

جعفر امیری پریان

جعفر امیری پریان

جعفر امیری پریان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهره گیری ازشبکه های عصبی کانولوشنی (CNN) درتشخیص فندق های ناسالم و دهان بسته کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/03
اثر شدت نور در کاهش بار محاسباتی یادگیری عمیق به منظور قطعه بندی تصویر حاوی گوجه فرنگی روی بوته کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/15
اثر تغییر رزلوشن تصویر در کاهش بار محاسباتی یادگیری عمیق به منظور قطعه بندی تصویر حاوی گوجه فرنگی روی بوته کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/03
بهره‎‏ گیری از شبکه‏ های عصبی در شناسایی و تشخیص علف ‏هرز توق در توده دانه‏ گندم کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/30
بهره گیری از روش های مختلف هوش مصنوعی در تشخیص ارقام مختلف نخود و میزان ناخالصی های آن کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/16
جداسازی فندق های با مغز پوسیده و ناسالم از نمونه های سالم با بهره گیری از روش یادگیری عمیق بر مبنای پردازش تصاویر کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/07
استفاده ازشبکه های عصبی کانولوشنی (CNN) درتشخیص خیارهای معیوب کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
سجاد حاصلی گلزار استفاده ازشبکه های عصبی کانولوشنی (CNN) درتشخیص خیارهای معیوب کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
مهدی خانی اثر تغییر رزلوشن تصویر در کاهش بار محاسباتی یادگیری عمیق به منظور قطعه بندی تصویر حاوی گوجه فرنگی روی بوته کارشناسی ارشد دانلود 1401/11/03
سهیل خانمحمدی اثر شدت نور در کاهش بار محاسباتی یادگیری عمیق به منظور قطعه بندی تصویر حاوی گوجه فرنگی روی بوته کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/15
علیرضا شجاعیان بهره گیری ازشبکه های عصبی کانولوشنی (CNN) درتشخیص فندق های ناسالم و دهان بسته کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/03
نگار فتاحی پیرو بهره‎‏ گیری از شبکه‏ های عصبی در شناسایی و تشخیص علف ‏هرز توق در توده دانه‏ گندم کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/30
مهدی فراهانی جداسازی فندق های با مغز پوسیده و ناسالم از نمونه های سالم با بهره گیری از روش یادگیری عمیق بر مبنای پردازش تصاویر کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/07
کیا کرمی بهره گیری از روش های مختلف هوش مصنوعی در تشخیص ارقام مختلف نخود و میزان ناخالصی های آن کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/16
حمیدرضا احمدی شناسایی و تعیین موقعیت پرتقال بر روی درخت با استفاده از پردازش تصویر کارشناسی ارشد 1392/06/31
سجاد اصغری ارزیابی تاثیر پارامترهای عملکرد خطی کار روی یکنواختی توزیع بذر با استفاده از دستگاه تست گریس بلت کارشناسی ارشد 1392/12/17
مرجان آقامحمدی بررسی تراکم جمعیت آفات مهم گلخانهای با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال تلههای چسبان زردرنگ جهت تعیین زمان سمپاشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/12
علی امیدی پورصالح طراحی و ساخت ربات مرغ داریار در مزارع پرورش مرغ گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
رضا امیری چایجان بهینه سازی خشک کردن میوه بنه در خشک کن پیوسته نیمه صنعتی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد 1392/12/19
حامد پاکبر بررسی مراحل رسیدگی میوه زردآلو با استفاده از تغییرات رنگ کارشناسی ارشد 1392/08/15
مهدی پیرداده خانی تهیه نقشه دیجیتال ازت گیاه ذرت با استفاده از پردازش تصویر به منظور کاربرد در کشاورزی دقیق کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
حسن پوروثوقی گرگری بررسی عملکرد سمپاشی الکتروستاتیک روی سطوح برگ به کمک پردازش تصویر کارشناسی ارشد 1392/09/09
ابراهیم چاوشی طراحی و ساخت دستگاه سمپاش دقیق براساس نقشه دیجیتال علف هرز کارشناسی ارشد 1392/12/04
احمد حیدری طراحی، ساخت و ارزیابی ربات سمپاش گلخانه دکتری دانلود 1398/06/26
شیما خوشگو طراحی و ساخت دستگاه درجه بندی میوه های گرد بر اساس اندازه گیری یک بعدی با استفاده از فتوسنسور (مطالعه موردی: پرتقال) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
محمد ربانی طراحی الگوریتمی برای برآورد مساحت سطح رویه ی محصولات کشاورزی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
فیروز رشنوادی طراحی و ساخت سامانه بلادرنگ ماشین بینایی به منظور تشخیص آفلاتوکسین پسته کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
معین زرین نژاد بهینه سازی خشک کردن پسته در میکروویو بستر سیال به کمک روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد 1392/12/05
معین زرین نژاد بهینه سازی خشک کردن پسته در میکروویو بستر سیال به کمک روش سطحی پاسخ کارشناسی ارشد 1392/12/05
حسین شعبان نیایی تشخیص بلادرنگ بطری های شیشه ای شکسته در خط تولید نوشابه به کمک پردازش تصاویر دیجیتال (مطالعه ی موردی: شرکت خوش نوش همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
سمانه صادق زاده نماور شبیه سازی، طراحی و ساخت خشک کن خلأیی پاششی با ریز ذره ساز آلتراسونیک به منظور تولید پودر از عصاره ریشه کاسنی و برگ کنگرفرنگی و تعیین برخی خصوصیات مورفولوژیکی پودرها بر اساس پردازش تصویر دیجیتال دکتری دانلود 1396/11/18
جبرییل طهماسبی مقایسه رنگ سنجی بین دستگاه های رنگ سنج و پردازش تصاویر رنگی در محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد 1392/12/13
سمانه علییی درجه بندی فلفل براساس تندی مزه به کمک پردازش تصویر دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
میلاد فتحی رد یابی نقطه بیشینه توان در پنل های خورشیدی با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/08
حمیده فریدی طراحی و ساخت سامانه غیرمخرب جداسازی بادرنگ محصولات کشاورزی براساس اثر پایروالکتریک- مطالعه موردی: سیب و پرتقال کارشناسی ارشد 1392/07/09
بهمن گمار طراحی و ساخت ربات تصویر بردار به منظور تهیه تصویر از کارت های زرد چسبان در گلخانه ها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ابراهیم لک طراحی و توسعه نرم افزار مدیریت و تحلیل برنامه های اجرایی بخش کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
طیبه نیری فرد استخراج پروفیل سه بعدی سطح خاک به کمک لیزر بر اساس پردازش تصاویر دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
ریبین هاشمی طراحی و ساخت سامانه شناسایی و مدیریت دام با استفاده از فناوری رادیو شناسه و رسپبری پای کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
علی یوسفوند امکان سنجی استفاده از پرنده های چندروتوره در طراحی و ساخت ربات همیار باغبان: مطالعه موردی درخت گردو دکتری دانلود 1399/09/09
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 53 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
محاسبات عددی 2222127 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مکاترونیک(طراحی و ساخت) 2222267 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آز-مبانی مهندسی برق 1 2222140 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
آز-مبانی مهندسی برق 1 2222140 1 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
اندازه گیری پیشرفته 2222257 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
برنامه نویسی رایانه 2222126 3 02 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
برنامه نویسی رایانه 2222126 3 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
پردازش تصویر 2222428 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مبانی مهندسی برق1 2222139 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
هوش مصنوعی 2222260 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222328 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 03 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ابزار اندازه گیری و کنترل 2222148 3 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اتوماسیون صنعتی (طراحی ماشینهای کشاورزی) 2222443 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
محاسبات عددی 2222127 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مکاترونیک(طراحی و ساخت) 2222267 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آز-مبانی مهندسی برق 1 2222140 1 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
آز-مبانی مهندسی برق 1 2222140 1 04 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1399
آز-مبانی مهندسی برق 1 2222140 1 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1399
نمایش 21 - 40 از 53 نتیجه
از 3