جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی توسط جناب آقای یاسین کریمی

02 Oct 2016
کد خبر : 6404407
تعداد بازدید : 8

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای «یاسین کریمی» با عنوان « اثر باقیمانده رستورانی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، پارامتر های خونی، مورفولوژی روده، صفات تخم بلدرچین ژاپنی» با راهنمایی جناب دکتر علی اصغر ساکی و مشاوره آقایان دکتر حسین جهانیان و دکتر پویا زمانی در زمان: دوشنبه مورخ 95/07/12 ساعت 12 مکان: سالن جلسات دانشکده قدیم کشاورزی برگزار خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  «یاسین کریمی» با عنوان « اثر باقیمانده رستورانی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، پارامتر های خونی، مورفولوژی روده، صفات تخم بلدرچین ژاپنی» با راهنمایی جناب دکتر علی اصغر ساکی و مشاوره آقایان دکتر حسین جهانیان و دکتر پویا زمانی در

زمان: دوشنبه مورخ 95/07/12   ساعت 12 

مکان:  سالن جلسات دانشکده قدیم کشاورزی برگزار خواهد شد.