جشنواره ورزشی کارکنان دانشکده کشاورزی

30 Dec 2016
کد خبر : 6404106
تعداد بازدید : 76

جشنواره ورزشی کارکنان دانشکده کشاورزی در سالن سوم خرداد دانشگاه برگزار گردید.

جشنواره ورزشی کارکنان دانشکده کشاورزی در روز دو شنبه مورخه 1395/10/6 با همکاری اداره تربیت بدنی دانشگاه و با استقبال گرم کارکنان دانشکده در سالن سوم خرداد دانشگاه برگزار گردید. شرکت در مسابقه سه گانه شامل دارت، دو سرعت و زدن پنالتی به دروازه و مسابقه طناب کشی از جمله موارد مسابقات کارکنان محترم در این جشنواره بود. در این مسابقات آقای  عقیل محمودی پور نفر اول، آقای حسین عبدی نفر دوم، آقای محمد رضا شکری نفر سوم، آقای مهدی صفری نفر چهارم و آقای امامعلی عبدلی نفرم پنجم شدند.