تشکیل کمیته هفته پژوهش در دانشکده کشاورزی

04 Nov 2017
کد خبر : 6403108
تعداد بازدید : 59

اولین جلسه کمیته برنامه ریزی و برگزاری هفته پژوهش در دانشکده کشاورزی تشکیل گردید

اولین جلسه کمیته برنامه ریزی و برگزاری هفته پژوهش در دانشکده کشاورزی تشکیل گردید. با توجه به نزدیک شدن هفته پژوهش و در راستای برگزاری هدفمند و اثر بخش برنامه های هفته پژوهش و پویایی بیشتر، اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مراسم هفته پژوهش در تاریخ 96/8/13 در سالن جلسات دانشکده کشاورزی و با حضور هیات رئیسه دانشکده و نمایندگان گروههای آموزشی برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید، نمایندگان گروه های آموزشی برنامه های اولیه اساتید و دانشجویان گروه آموزشی مربوطه را برای اجرا در هفته پژوهش تهیه و اعلام نمایند.