برگزاری سخنرانی علمی با عنوان" معرفی کنه های پارازیت خشکی زی ایران با تاکید بر نقش آنها در کنترل بیولوژیک

06 Mar 2017
کد خبر : 6403798
تعداد بازدید : 71

سخنرانی علمی با عنوان " معرفی کنه های پارازیت خشکی زی ایران با تاکید بر نقش آنها در کنترل بیولوژیک" روز چهارشنبه مورخه 27/11/95 ساعت ۱۱:۳۰ صبح در محل سالن جلسات دانشکده کشاورزی(ساختمان قدیم) برگزار می گردد.

سخنرانی علمی با عنوان " معرفی کنه های پارازیت خشکی زی ایران با تاکید بر نقش آنها در کنترل بیولوژیک" روز چهارشنبه مورخه 27/11/95  ساعت ۱۱:۳۰ صبح در محل سالن جلسات دانشکده کشاورزی(ساختمان قدیم) برگزار می گردد. سخنران این جلسه  که با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده و گروه گیاهپزشکی برنامه ریزی گردیده است جناب آقای دکتر صبوری استاد محترم مدعو و از اساتید برجسته رشته حشره شناسی کشور می باشند. بدینوسیله از اساتید و دانشجویان علاقمند دعوت می گردد در این سخنرانی شرکت نمایند.