برگزاری جلسه هم اندیشی انجمن های علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی با حضور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

30 Jan 2017
کد خبر : 6403904
تعداد بازدید : 62

جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی در تاریخ 11/11/95 با حضور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، هیات رئیسه محترم دانشکده کشاورزی، مدیر محترم امور فرهنگی دانشگاه، کارشناسان فرهنگی، اساتید مشاور انجمن ها و دبیران انجمن های علمی در محل سالن جلسات دانشکده کشاورزی برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی در تاریخ 11/11/95  با حضور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، هیات رئیسه محترم دانشکده کشاورزی، مدیر محترم امور فرهنگی دانشگاه، کارشناسان فرهنگی، اساتید مشاور انجمن ها و دبیران انجمن های علمی در محل سالن جلسات دانشکده کشاورزی برگزار گردید.

در این جلسه که بیش از سه ساعت بطول انجامید، در ابتدا دکتر بلالی ریاست محترم دانشکده کشاورزی ضمن خوشامد گویی به حاضرین به تشریح برنامه های داشنکده کشاورزی در خصوص فعالیت ها و نقش انجمن های علمی دانشجویی دانشکدده کشاورزی پرداخته و بر اهمیت حضور و مشارکت انجمن های علمی دانشجویی در اجرایی شدن برنامه های دانشکده کشاورزی تاکید نمودند. در ادامه جلسه جناب آقای دکتر عروتی موفق، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سیاست های کلان دانشگاه در خصوص انجمن های علمی را مطرح نمودند و از رشد حمایت های کمی و کیفی دانشگاه از انجمن ها خبر  دادند. همچنین مدیر محترم امور فرهنگی دانشگاه نیز به بیان دیدگاهها و برنامه های این حوزه پرداختند. در پایان نیز اساتید مشاور و دبیران انجمن های علمی نظرات، پیشنهادات و سوالات خود در زمینه های مختلف را مطرح نمودند.