انتخاب کارمند نمونه دانشکده در آذر ماه 1396

29 Dec 2017
کد خبر : 6403018
تعداد بازدید : 53

انتخاب کارمند نمونه دانشکده در آذر ماه 1396

سرکار خانم معصومه عبداللهی از کارکنان محترم دانشکده از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در آذر ماه 1396 معرفی و توسط هیات رئیسه دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند. دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک، برای ایشان توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی و انجام کارا و موثر وظایف و امور محوله دانشکده را آرزو می نماید.