آبگیری استخر ذخیره آب مزرعه آموزشی و پژوهشی عباس آباد دانشکده کشاورزی

20 Nov 2016
کد خبر : 6404256
تعداد بازدید : 60

ذخیره آب استخر مزرعه آموزشی پزوهشی عباس آباد با هدف اصلی تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی

استخر ذخیره آب مزرعه آموزشی و پژوهشی عباس آباد با هدف اصلی تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی مزرعه عباس آباد برای اجرای برنامه های آموزشی و درآمد زایی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 26 آبان ماه سال جاری آبگیری شد. این استخر که دارای پوشش پلاستیکی ژئوممبران می باشد، با همت و تلاش مدیر مزرعه عباس آباد و حمایت های معاونت محترم توسعه و پشتیبانی و دفتر طرح های فنی دانشگاه مورد بهره برداری قرار گرفته است