​انتخابات اعضاء هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامپزشکی

13 Dec 2016
کد خبر : 6404166
تعداد بازدید : 67

انتخابات اعضاء هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامپزشکی در تاریخ 95/9/22 همزمان با سایر دانشکده ها با استقبال گرم و مشارکت 90 درصدی بین اعضاء محترم هیات علمی در دانشکده کشاورزی برگزار گردید.

​انتخابات اعضاء هیات ممیزه و کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامپزشکی در تاریخ 95/9/22 همزمان با سایر دانشکده ها با استقبال گرم و مشارکت 90 درصدی بین اعضاء محترم هیات علمی در دانشکده کشاورزی برگزار گردید.