شرح وظایف

23 Aug 2014
کد خبر : 6405369
تعداد بازدید : 17

    نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و مقررات و ارزیابی عملکرد پژوهشی هر واحد؛

    دبیر کمیته منتخب دانشکده برای بررسی پرونده ارتقاء اعضای هیئت علمی؛
 

    بررسی، ارزیابی و امتیازدهی درخواست‌های متقاضیان پژوهانه واحد مربوطه؛
 

    بکارگیری نظام مناسب برای حفظ و نگهداری دستگاههای خریداری شده از بودجه تجهیزاتی هر گروه پس از تصویب شورای واحد به گونه‌ای که از دستگاهها استفاده مطلوب به عمل آید، همواره آماده بکار باشد، در حد مناسبی قطعات یدکی و لوازم مصرفی داشته باشد و امکان استفاده از دستگاهها برای کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه میسر باشد؛
 

    مدیریت مستندسازی فعالیت‌های پژوهش و فناوری واحدها به منظور ارائه آن‌ها در مراسم‌هایی از قبیل هفته پژوهش و برنامه‌های دیگر که در زمان‌های مختلف برگزار می شود؛
 

    پیگیری طرح‌های پژوهشی واحد مربوطه که بالقوه می‌تواند به دانش فنی و یا فناوری منتهی شود؛
 

    همکاری با مدیریت کتابخانه مرکزی به منظور خرید بهینه کتب، مجلات و داده پایه ‌های مناسب و نظارت بر کتابخانه‌ دانشکده؛
 

    بررسی و تأیید شرکت در کنفرانس ‌ها و سمینارهای داخل و خارج کشور از نظر اداری و علمی در شروع و پایان مأموریت طبق ضوابط مربوطه و ارسال آن‌ها به معاونت پژوهش و فناوری با هماهنگی رئیس دانشکده؛
 

    بررسی، تنظیم و تأیید اداری و علمی موارد مربوط به پرونده های فرصت مطالعاتی در چارچوب آئین نامه وزارت و براساس مدارک مستند شروع و پایان مأموریت و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در موعد مقرر؛
 

    بررسی، ارزیابی و ارسال پرونده‌های تأیید شده پژوهشگران نمونه، جوان و غیره به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با هماهنگی رئیس دانشکده؛
 

    نظارت و هماهنگی امور مربوط به انجمن های علمی؛
 

    بروز رسانی و نظارت بر وب سایت دانشکده؛
 

    برگزاری سخنرانی‌های علمی در هفته پژوهش؛
 

    رابط کلیه اعضاء هیأت علمی واحد و حوزه معاونت پژوهش و فناوری؛
 

    نظارت و هماهنگی مربوط به سایت رایانه دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی؛
 

    تلاش و همکاری در جهت تجهیز ساختارهای پژوهشی واحد مربوطه از نظر فضا، امکانات، تجهیزات و تسهیل امور مورد نیاز؛
 

    مسئول برقراری ارتباط با صنایع، مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرائی؛

     شرکت در جلسات شوراهای حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه؛
 

        همکاری در ارائه تحلیل در ارتباط با وضعیت پژوهش و فناوری در واحدها و در دانشگاه و ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهش و فناوری از جمله:

      اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه؛
 

      بهبود شرایط و رفع موانع پژوهش و فناوری در دانشگاه؛
 

      هماهنگ کردن آموزش و پژوهش در دانشگاه؛
 

      مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز پژوهشی داخل و خارج دانشگاه؛
 

     نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان‌های مختلف برای بر آوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی؛

      تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج پژوهش‌ها برای خلق فناوری در کشور.