سمینار کارشناسی ارشد خانم: "معصومه اعظمی" با موضوع «شیوهء بیماریزایی درراستای بیماریزایی»

01 Jan 2016
کد خبر : 6404660
تعداد بازدید : 147

موضوع: شیوهء بیماریزایی درراستای بیماریزایی استاد راهنما: آقای دکترخداکرمیان پژوهشگر: خانم معصومه اعظمی مکان: کلاس A4 تاریخ ارائه سمینار :دوشنبه 94/11/19 ساعت: 10 الی 12

موضوع: شیوهء بیماریزایی درراستای بیماریزایی

استاد راهنما: آقای دکترخداکرمیان

پژوهشگر: خانم معصومه اعظمی

مکان: کلاس A4

تاریخ ارائه سمینار :دوشنبه 94/11/19 ساعت: 10 الی 12