جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید بابایی

15 Jan 2017
کد خبر : 6403995
تعداد بازدید : 7

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید بابایی با عنوان: طراحی آسانسور افقی برای ساختمان های طویل کشاورزی و صنعتی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید بابایی

 

 

        

با عنوان: طراحی آسانسور افقی برای ساختمان های طویل کشاورزی و صنعتی

مورخ 28/10/95 ساعت 15در محل دانشکده  کشاورزی تحت راهنمایی آقای دکتر داریوش صفرزاده  برگزار می گردد.