جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد سرهادی

15 Jan 2017
کد خبر : 6404011
تعداد بازدید : 14

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد سرهادی با عنوان: تجزیه و تحلیل عدم قطعیت پارامتری در مدل شبیه سازی جریان آب زیرزمینی در دشت بهار ، استان همدان

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد سرهادی

 

        

با عنوان: تجزیه و تحلیل عدم قطعیت پارامتری در مدل شبیه سازی جریان آب زیرزمینی در  دشت بهار ، استان همدان

 

مورخ 28/10/95 ساعت 15در محل دانشکده  کشاورزی تحت راهنمایی آقای دکتر عبداله طاهری تیزرو  برگزار می گردد.