جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای حامد بیرانوند

02 Oct 2016
کد خبر : 6404391
تعداد بازدید : 21

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای «حامد بیرانوند» با عنوان «عوامل موثر بر تمایل باغداران شهرستان خرم آباد به کشت ارگانیک » آقای دکتر «احمد یعقوبی فرانی» و مشاوره آقایان «دکتر سعید غلامرضایی» و «دکتر حشمت اله سعدی» در زمان: دوشنبه مورخ 95/07/12 ساعت 14 مکان: دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای «حامد بیرانوند» با عنوان «عوامل موثر بر تمایل باغداران شهرستان خرم آباد به کشت ارگانیک » آقای دکتر «احمد یعقوبی فرانی» و مشاوره آقایان «دکتر سعید غلامرضایی» و «دکتر حشمت اله سعدی» در

زمان: دوشنبه مورخ 95/07/12 ساعت 14 

مکان: دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد.