تشکیل گروه مشاوران (دانشجویان دکتری) دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی

31 Jan 2017
کد خبر : 6403889
تعداد بازدید : 72

در راستای افزایش مشارکت دانشجویان بویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده و ایجاد انگیزه در میان دانشجویان برای انجام فعالیت های گروهی علمی و کارآفرینانه، گروه مشاوران دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی متشکل از دانشجویان دکتری گروههای مختلف آموزشی با همکاری و مساعدت مدیران محترم گروهها تشکیل و شروع به کار نمود.

در راستای افزایش مشارکت دانشجویان بویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده و ایجاد انگیزه در میان دانشجویان برای انجام فعالیت های گروهی علمی و کارآفرینانه،  گروه مشاوران دفتر ارتباط با جامعه دانشکده کشاورزی متشکل از دانشجویان دکتری گروههای مختلف آموزشی با همکاری و مساعدت مدیران محترم گروهها تشکیل و شروع به کار نمود. در جلسه توجیهی مشاوران که در تاریخ 10/11/95 در سالن جلسات ساختمان قدیم دانشکده با حضور دکتر بلالی ریاست محترم دانشکده، دکتر سلطانی مدیر دفتر ارتباط با جامعه دانشکده و دانشجویان دکتری برگزار گردید، مسائل مختلف پیرامون موضوع تشکیل گروه مشاوران دانشجویان دکتری طرح و تشریح گردید. از جمله اهداف تشکیل گروه مشاوران دانشجویان دکتری عبارتند از:

-  ارائه مشاوره به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در زمینه های مختلف علمی، اشتغالزایی و کارآفرینی در رشته های مختلف کشاورزی

- ایجاد انگیزه در میان دانشجویان و تشویق آنها به تشکیل گروهها و تیم های کاری علمی، تحقیقاتی و فناورانه

- معرفی و هدایت ایده های فناورانه و دانش محور با توجیه اقتصادی و با قابلیت ارائه به بازار و یا ایده های مرز دانش،

-مشارکت در برگزاری جلسات، مسابقات و جشنواره های علمی فناورانه و کاربردی در زمینه های مختلف کشاورزی،

معرفی شرکت های خصوصی معتبر در زمینه کشاورزی و دعوت از آنها با هماهنگی مدیر دفتر ارتباط با جامعه و انجمن های علمی

تشکیل گروههای کاری علمی میان داشجویان دکتری و مشارکت در اجرای برنامه های دفتر ارتباط با جامعه دانشکده