برگزاری جلسه کمیته" تولیدات دامی و شیلات" در دانشکده کشاورزی

23 Jul 2017
کد خبر : 6403448
تعداد بازدید : 62

برگزاری جلسه کمیته" تولیدات دامی و شیلات" در دانشکده کشاورزی

در راستای اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه فیمابین دانشگاه بوعلی سینا و سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، کمیته" تولیدات دامی و شیلات" با حضور ریاست محترم دانشکده کشاورزی، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی و اساتید گروه آموزشی علوم دامی دانشکده در محل سالن جلسات دانشکده تشکیل جلسه داد. در اولین جلسه کمیته که با هدف رفع مشکلات بخش دام و طیور و تعیین استراتژی های تحقیقاتی این حوزه تشکیل گردید، آقای مهندس نظر پور معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی بعنوان رئیس کمیته و آقای دکتر احمد احمدی بعنوان دبیر کمیته برای هماهنگی و پیگیری مصوبات کمیته تعیین گردیدند.