اولین جلسه هماهنگی برگزاری هفتمین کنگره ملی ترویج و آموزش کشاورزی در دانشکده کشاورزی

23 Jul 2017
کد خبر : 6403463
تعداد بازدید : 69

اولین جلسه هماهنگی برگزاری هفتمین کنگره ملی ترویج و آموزش کشاورزی در دانشکده کشاورزی

با توجه به موافقت با برگزاری هفتمین کنگره ملی ترویج و آموزش کشاورزی در دانشکده کشاورزی، اولین جلسه هماهنگی برگزاری کنگره با حضور رئیس انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران، رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تهران، رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت کشور،در محل دفتر ریاست دانشکده کشاورزی برگزار گردید. همچنین اعضاء جلسه بمنظور ارائه گزارش و اتخاذ تصمیمات لازم در مورد کنگره در جلسه ای نیز با جناب آقای دکتر غلامی ریاست محترم دانشگاه دیدار نمودند.