انتخاب رئیس و دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی از سوی ریاست محترم دانشگاه

31 Oct 2014
کد خبر : 6404879
تعداد بازدید : 73

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای پروفسور منصور غلامی، آقایان : دکتر حشمت اله سعدی و دکتر داریوش علیپور به استناد ماده نه پیوست شماره یک آیین نامه به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی معرفی شدند.

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای پروفسور منصور غلامی، آقایان : دکتر حشمت اله سعدی و دکتر داریوش علیپور به استناد ماده نه پیوست شماره یک آیین نامه به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی معرفی شدند.