کارمند نمونه دانشکده کشاورزی در آبان ماه 1396

27 Nov 2017
کد خبر : 6403078
تعداد بازدید : 73

کارمند نمونه دانشکده کشاورزی در آبان ماه 1396

جناب آقای ایرج بخت آزما از کارکنان محترم دانشکده  از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در آبان ماه 1396 معرفی و توسط هیات رئیسه دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند. مجموعه دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک، برای ایشان توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی و انجام کارا و موثر وظایف و امور محوله دانشکده را آرزو می نماید.