پیش رویداد آمادای، فناوری های نوین در کشاورزی و صنایع غذایی

03 Nov 2017
کد خبر : 6403123
تعداد بازدید : 64

پیش رویداد آمادای، فناوری های نوین در کشاورزی و صنایع غذاییپ

پیش رویداد آمادای، فناوری های نوین در کشاورزی و صنایع غذایی در روز چهارشنبه مورخه 10/8/96 از ساعت 8 تا 12 در سالن جلسات دانشکده کشاورزی و با حضور دانشجویان و مسئولین دانشکده کشاورزی، مدیران بخش خصوصی، مرکز رشد دانشگاه و شرکت شتاب دهنده چابوک و ثبت نام از شرکت کنندگان این رویداد تشکیل گردید. درشروع  این پیش رویداد دکتر حمید بلالی رئیس محترم دانشکده کشاورزی مطالبی را پیرامون وضعیت بخش کشاورزی و ضرورت ورود دانشجویان به مقوله ایده پروری و کارآفرینی و ارتباط بیشتر دانشگاهها با بخش خصوصی پرداختند. ایشان در ادامه بیان نمودند که با توجه به وجود مسائل مختلف در بخش کشاورزی شامل محدودیت منابع آب، تغییر اقلیم، فرسایش خاک و غیره تنها راهکار توسعه بخش کشاورزی بهره مندی از فناوری های نوین با توجه به مقوله پایداری است و در ادامه به اهمیت نقش فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی اشاره نمودند. سپس مدیر مرکز رشد دانشگاه به ایراد سخنرانی در خصوص ایده پردازی و فرآیند انجام آن تا حصول کارآفرینی به داننشجویان پرداختند. ارائه مطالب جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با طرح کسب و کار و ایده پروری و آشنایی با برخی فعالیت ها در بخش خصوصی توسط برگزارکنندگان و مدیران شرکت های خصوصی از  دیگر برنامه های این مراسم بود.  این جلسه که با برنامه پرسش و پاسخ دانشجویان از بخش خصوصی نیز همراه بود پس از ارائه نظرات مدیران بخش خصوصی و برگزار کنندگان رویداد پایان یافت.