قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تمامی مقاطع تحصیلی

03 May 2014
کد خبر : 6404970
تعداد بازدید : 90

زمان تکمیل فرم ارزشیابی و ضرورت آن

طبق اطلاعیه صادره از اداره آموزش دانشکده، کلیه دانشجویان محترم تمامی مقاطع تحصیلی در مورخ 93/02/17 لغایت 93/02/22 فرصت دارند تا از طریق سایت آموزش نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید اقدام نمایند. در غیر اینصورت سامانه انتخاب واحد در نیمسال اول تحصیلی 94-93 برای آنها غیرفعال خواهد شد