قابل توجه دانشجویان گرامی: با عنایت به شرایط موجود (دورکاری کارکنان) شماره تماس معاونین، مدیران گروه های آموزشی و کارشناسان دانشکده جهت برقراری ارتباط های ضروری به پیوست اعلام می گردد.

20 11 2020 05:27
کد خبر : 6401706
تعداد بازدید : 147

بسمه تعالی

دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم دانشکده کشاورزی

احتراما با توجه به تعطیلی دانشگاه در دو هفته اول آذر ماه ۱۳۹۹ و شرایط دور کاری به وجود آمده، به استحضار میرساند برای انجام امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی می‌توانند با توجه به رشته تحصیلی خود با افراد ذیل تماس حاصل نمایند.

۱- معاون آموزشی دانشکده، دکتر احمدی، ۰۹۱۸۳۱۳۹۴۳۴

۲- معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده، دکتر نوذری، ۰۹۳۷۰۹۳۷۷۳۶

۳- مدیر گروه باغبانی، دکتر ارشادی، ۰۹۱۸۳۱۳۹۱۴۹

۴- مدیر گروه زراعت بیوتکنولوژی، دکتر احمدوند، ۰۹۱۸۸۱۴۵۳۲۳

۵- مدیر گروه ترویج، دکتر اعظمی، ۰۹۱۸۸۱۲۷۰۷۹

۶- مدیر گروه علوم دامی، دکتر علیپور، ۰۹۱۸۱۳۲۴۰۳۶

۷- مدیر گروه مهندسی آب، دکتر حیدری، ۰۹۱۸۳۱۳۲۹۹۸

۸- مدیر گروه مهندسی بیوسیستم، دکتر جابری، ۰۹۱۸۳۱۳۵۶۶۲

۹- مدیر گروه علوم خاک، دکتر بیات، ۰۹۱۸۸۱۸۸۳۷۸

۱۰- مدیر گروه گیاه پزشکی، دکتر احمدی، ۰۹۱۸۳۱۳۹۴۳۴

۱۱- مسئول آموزش دانشکده، آقای منوچهری، ۰۹۱۸۳۱۶۶۱۷۲

۱۲- مدیر سیستم و کارشناس سامانه های آموزش مجازی، آقای مهری، ۰۹۱۸۴۴۰۰۷۴۲

۱۳- کارشناس آموزشی گروه های باغبانی، زراعت، بیوتکنولوژی، خانم بیگلری، ۰۹۱۸۷۰۹۹۶۷۸

۱۴- کارشناس آموزشی گیاه پزشکی و خاکشناسی، خانم بختیاری، ۰۹۱۸۷۰۲۴۹۰۰

۱۵- کارشناس آموزشی گروه های علوم دامی و آب، آقای رضایی، ۰۹۱۲۵۵۹۱۶۶۳

۱۶- کارشناس آموزشی گروه های بیوسیستم و ترویج، خانم خدائی، ۰۹۳۹۴۳۹۴۸۲۸

۱۷- کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده، آقای غلامی، ۰۹۱۸۸۱۸۵۶۹۱