برگزاری کارگاه آموزشی جیره نویسی با همکاری گروه آموزشی علوم دامی و شرکت ایوانیک دگوسا

11 Feb 2017
کد خبر : 6403828
تعداد بازدید : 52

کارگاه آموزشی جیره نویسی با همکاری شرکت ایوانیک دگوسا و با حضور اساتید آقایان دکتر مجید فرخی، دکتر فرهاد فرودی و مهندس علی افسر در روزهای 25/11/95 لغایت 28/11/95 در دانشکده کشاورزی برگزار می گردد

کارگاه آموزشی جیره نویسی با همکاری شرکت ایوانیک دگوسا و با حضور اساتید آقایان دکتر  مجید فرخی، دکتر فرهاد فرودی و مهندس علی افسر     در روزهای 25/11/95 لغایت 28/11/95 در دانشکده کشاورزی برگزار می گردد.
کارگاه آموزشی جیره نویسی دام و طیور
1. آشنایی با نرم افزار جیره نویسی دام (Amino cow)
2. آشنایی با نرم افزار جیره نویسی طیور (Amino feed)
مدرسین: کارشناسان شرکت ایوانیک دگوسا
کارگاه شامل ارائه بسته آموزشی کاربردی، نهار و صدور گواهی معتبر است.
"همراه داشتن لب تاب برای کلیه شرکت کنندگان ضروری می باشد"
زمان و مکان برگزاری:
- روزهای دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 بهمن ماه از ساعت 9 تا 17 (آشنایی با نرم افزار جیره نویسی دام)؛ سایت کارشناسی ارشد واقع در ساختمان قدیم کشاورزی
- روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 بهمن ماه از ساعت 9 تا 17 (آشنایی با نرم افزار جیره نویسی طیور) ؛ سایت کارشناسی ارشد واقع در ساختمان قدیم کشاورزی