آزمایشگاه فیزیک خاک


گروه آموزشی: خاکشناسی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیک خاک
نام سرپرست: دکتر حسین بیات/ دکتر آزاده صفادوست
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: