آزمایشگاه ابزار دقیق


گروه آموزشی: گروه مهندسی بیوسیستم
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه ابزار دقیق
نام سرپرست: دکتر جعفر امیری پریان
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: ارزیابی انواع تجهیزات ابزار دقیق ، بینایی ، ماشین و پردازش تصویر

kargah_13.jpg