کارمند نمونه دانشکده کشاورزی در آبان ماه معرفی و در شورای دانشکده مورد تقدیر قرار گرفت

کارمند نمونه دانشکده کشاورزی در آبان ماه معرفی و در شورای دانشکده مورد تقدیر قرار گرفت


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سرکار خانم پریسا استاد احمدی کارشناس گروه بیوتکنولوژی از طرف مدیریت دانشکده به عنوان کارمنده نمونه در آبان ماه 1395معرفی شد.

سرکار خانم پریسا استاد احمدی کارشناس گروه بیوتکنولوژی از طرف مدیریت دانشکده کشاورزی بعنوان کارمند نمونه دانشکده در آبان ماه 1395 معرفی و در شورای دانشکده مورد تقدیر قرار گرفتند.مجموعه دانشکده کشاورزی ضمن عرض تبریک، برای ایشان توفیق روزافزون در کلیه مراحل زندگی و انجام کارا و موثر وظایف و امور محوله دانشکده را آرزو می نماید.