سمینار یک دکتری آقای: "مهدی رشتبری " با موضوع "بررسی گوناگونی زیستی در خاک : روش ها و چالش ها"

سمینار یک دکتری آقای: "مهدی رشتبری " با موضوع "بررسی گوناگونی زیستی در خاک : روش ها و چالش ها"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: بررسی گوناگونی زیستی در خاک : روش ها و چالش ها استاد راهنما: آقای دکترعلی اکبر صفری سنجانی دانشجو:آقای مهدی رشتبری مکان: کلاس آ3 زمان: دوشنبه 94/12/05 ساعت: 14 الی 16

موضوع: بررسی گوناگونی زیستی در خاک : روش ها و چالش ها

استاد راهنما: آقای دکترعلی اکبر صفری سنجانی

دانشجو:آقای مهدی رشتبری

مکان: کلاس آ3

زمان: دوشنبه 94/12/05

ساعت:  14 الی 16