جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه فارسی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه فارسی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه فارسی به راهنمایی آقای دکتر حامد نوذری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم  فرزانه فارسی به راهنمایی آقای  دکتر حامد نوذری تحت عنوان تاثیر روشهای حذف روند بر دقت مدل¬های استوکاستیکی  روز دوشنبه   مورخ 96/06/27   ساعت 14  در محل دانشکده کشاورزی برگزار می گردد