انتخاب رئیس و دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی از سوی ریاست محترم دانشگاه

انتخاب رئیس و دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی از سوی ریاست محترم دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای پروفسور منصور غلامی، آقایان : دکتر حشمت اله سعدی و دکتر داریوش علیپور به استناد ماده نه پیوست شماره یک آیین نامه به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی معرفی شدند.

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای پروفسور منصور غلامی، آقایان : دکتر حشمت اله سعدی و دکتر داریوش علیپور به استناد ماده نه پیوست شماره یک آیین نامه به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی معرفی شدند.