آقای دکتر رضا طالبی اولین دانشجوی دوره دکتری گرایش اصلاح نژاد دام، دانشکده کشاورزی از رساله خود دفاع کرد

آقای دکتر رضا طالبی اولین دانشجوی دوره دکتری گرایش اصلاح نژاد دام، دانشکده کشاورزی از رساله خود دفاع کرد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آقای دکتر رضا طالبی اولین دانشجوی دوره دکتری گرایش اصلاح نژاد دام، دانشکده کشاورزی از رساله خود دفاع کرد.

اولین دانشجوی دوره دکتری گرایش اصلاح نژاد دام، دانشکده کشاورزی از رساله خود دفاع کرد.
جلسه دفاع از اولین رساله دکتری تخصصی گرایش اصلاح نژاد دام با عنوان: " شناسایی ترانسکریپتوم تخمدانی میش در چرخه فحلی " توسط آقای دکتر رضا طالبی با راهنمایی آقای دکتر احمد احمدی و مشاوره آقای دکتر فضل اله افراز در روز سه شنبه مورخ 28/6/96 در سالن جلسات دانشکده برگزار شد. دانشکده کشاورزی این موفقیت را به ایشان و اساتید راهنما و جامعه دانشگاهی تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون می نماید