آزمایشگاه آلودگی خاک‏ها

آزمایشگاه آلودگی خاک‏هاآزمایشگاه آلودگی خاک‏ها


گروه آموزشی: خاکشناسی
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه آلودگی خاک‏ها
نام سرپرست: دکتر قاسم رحیمی
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: