اساتید دانشکده

حمید زارع ابیانه

حمید زارع ابیانه

حمید زارع ابیانه   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های آبیاری دشت مغان براساس تغییر در مبانی طراحی و تعداد موقعیت کارشناسی ارشد 1393/07/15
بررسی اثر سطوح مختلف سوپرجاذب آکوازوب بر عملکرد فلفل دلمه ای تحت سطوح مختلف آبیاری و کوددهی کارشناسی ارشد 1393/06/24
تعیین ضریب نسبت جذب آب در ریشه و عملکرد گیاه فلفل در شرایط تنش آبی کارشناسی ارشد 1393/07/08
اثر سطوح تنش آبی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه توت فرنگی گلخانه ای در بسترهای کشت متفاوت، و تعیین ضرایب تبخیر و تعرق کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/02
انتقال املاح و کلوئید در خاک های حاوی ماده آلی تحت رژیم های مختلف آبیاری دکتری دانلود 1398/06/26
ارزیابی تغییرات خصوصیات خاک ، بر اثر اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: اراضی و باغات شهرستان ملایر ) کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
بررسی تغییرات سیستم های تحت فشار و اثر آنها بر عملکرد محصولات اصلی و بهره وری آب (مطالعه موردی: استان های همدان، فارس و آذربایجان غربی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
عیسی ابراهیمی تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک از روی منحنی فشردگی محصور با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1392/07/09
گلناز ابراهیم زاده تخمین خصوصیات هیدرولیکی با استفاده از پارامترهای مدل های منحنی مقاومت فروروی خاک کارشناسی ارشد 1392/07/06
علیرضا باقرخانی ارزیابی فنی سیستم های آبیاری تحت فشار اجرا شده در شهرستان سنقر قبل و بعد از آموزش به بهره برداران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/06
آرمان حیدری شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین کارشناسی ارشد 1396/11/14
احمد خسرایی تأثیر رطوبت اولیه خاک بر خصوصیات نفوذ آب به خاک و تولید رواناب سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
اعظم دانایی ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری نوین تحت فشار در روستاهای شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
علی زارعی برآورد تبخیر و تعرق و ضرایب یک جزئی و دو جزئی گیاه تربچه و تاثیر تنش آبی ورمی کمپوست و سوپر جاذب روی عملکرد مشخصه های ظاهری کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
سجاد زیوری عارف بررسی و ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت–آبپاش متحرک اجرا شده در دشت اسدآباد همدان کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
سجاد قاصدی ثر تغییر شیوه آبیاری جویچه ای به قطره ای و تغییر روش تربیت بر ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی و عملکرد انگور رقم بیدانه سفید دکتری دانلود 1397/10/11
محمد قبایی سوق توسعه ی شاخص های چندمتغیره ی پایش خشکسالی کشاورزی در استان گلستان دکتری 1395/11/18
محمدامین قدرتی برآورد هدایت هیدرولیکی غیر اشباع به روش زهکش داخلی در مقایسه با دو روش توابع انتقالی و بعد فراکتالی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
زهرا قربانی ارزیابی مدل Aqua Crop تحت مدیریت کم آبیاری ارقام جدید سیب زمینی در منطقه همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
نفیسه محمدیان تدین تبیین فرهنگ مدیریت و حفاظت از منابع آب در قرآن و روایات کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
فرهنگ مرادی بهینه سازی مصرف نیتروژن در زراعت سیب زمینی و اثر آن بر کمیت و کیفیت غده و کارایی مصرف آب کارشناسی ارشد 1393/04/21
عاطفه مهدوی نجف آبادی ارائه الگوی کشت بهینه متناسب با پارامترهای خاک و اقلیم مبتنی بر مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی دکتری 1396/11/21
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آبیاری قطره ای 2224377 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی 2224379 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بهره وری آب در کشاورزی 2224382 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی 2224378 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش شناسی علوم و مهندسی 2224383 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدلهای ریاضی در آبیاری و زهکشی 2224274 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آبیاری بارانی 2224354 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
تبخیر و تعرق ونیاز آبی 2224345 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زهکشی تکمیلی 2224364 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1